Oktató: Vér Ádám
_ _
Oktató 2 (ha van): Biró Tamás
_ _
Oktató 3 (ha van): Turán Tamás
_ _
Tanegység ált. címe: Zsidó történelem 1.: Ókor / Bibliai történelem
_ _
Kurzus címe: Izrael kezdeteitől az arab hódításig
_ _
Kurzus címe angolul: The History of the Jewish People / Biblical History: From the Beginnings of Israel to the End of Late Antiquity
_ _
Szemeszter: 2015/16 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Hétfő 13:30-15:00
_ _
Óra helyszíne: F/234
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-231
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-401
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az előadás a Hebraisztika Tanszék és a Bibliatudomány minor által szervezett Zsidó történelem sorozat első része (a Bibliatudomány minoron a kurzus Bibliai történelem címen fut), amely Izrael kezdeteitől a késő antikvitás végéig tekinti át a bibliai Izrael és a zsidóság történetét. A tárgyalt időszak három részre oszlik, a tematika ezt a korszakolást követi. A bibliai kor a kezdetektől a királyok korán át a babilóni fogság végéig terjed (i. e. 6. sz.); a Második Templom kora a perzsa fennhatóság, a hellénisztikus királyságok, a hasmóneus állam és a római uralom kezdeti időszakát foglalja magában a szentély lerombolásáig (i. sz. 70); a késő ókor pedig egyfelől a római majd bizánci birodalomban,  másfelől a párthus majd szászánida Perzsiában élő zsidó közösségek történetét tárgyalja. Az egyes korszakokat azok szakértői mutatják be, a kronológiai sorrendet részben az ő elérhetőségük határozta meg. A vizsgára az előadásokon elhangzottakon kívül az alább megadott kötelező irodalomból kell készülni.

koordinálja: Vér Ádám

 

Tematika:

I. Bevezető

1. Bevezető (Vér Ádám – feb. 8.)

 

II. Késő ókor

2. A szentföldi zsidóság a Templom pusztulásától a 2. század végéig (Turán Tamás – feb. 15.)

3. A szentföldi zsidóság a késő római korban és Bizáncban (Turán Tamás – feb. 22.)

4. A diaszpora zsidósága a késő ókorban (Turán Tamás – feb. 29.)

 

Kötelező olvasmány a három késő ókori előadáshoz:

– S. Safrai, „The Era of the Mishnah and the Talmud (70–640)”: in: H. H. Ben Sasson (ed.), The History of the Jewish People. London, 1976 [61.Ben.1.], 307–382.

 

III. Bibliai kor

5. Izrael kezdetei (Vér Ádám – márc. 7.)

 

Kötelező olvasmány:

– Karasszon I., Izrael története. A kezdetektől Bar-Kochbáig. Budapest: Új Mandátum, 2009 (Kréné 10) [61.2.Kar.3.], 13–80.

– Karasszon I., „A modellek jelentősége az izraeli honfoglalás kutatásában” in: Uő., Az Ószövetség fényei. Protestáns Művelődés Magyarországon 10. Budapest: Mundus Kiadó, 2002 [61.2.0.Kar.1.], 272–293.

– Komoróczy G., „Államtörténetek: az ókori Kelet és a Biblia világából”, in: Uő., Meddig él egy nemzet. A nemzet történeti látószöge. Pozsony: Kalligram, 2011 [29.Kom.5.], 87–106.

 

6. Izrael szomszédai: Fönícia, Arám, Moáb, Edom, Ammon (Biró Tamás – márc. 21.)

Kötelező olvasmány:

– J. Kaltner – S. L. McKenzie (eds.), Beyond Babel: A Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages. Atlanta: SBL, 2002 [11.1.Kal.1.], 1–11, 43–45, 50 (alja)–57, 93–99, 207–208, 212–220.

 

7. A királyság kora (Vér Ádám – ápr. 4.)

Kötelező olvasmány:

– Karasszon I., Izrael története. 2009  (ld. fent), 80–111.

– J. M. Miller – J. H. Hayes, Az ókori Izrael és Júda története (ford. Erdős Á.). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003 (Studia Orientalia 3) [61.2.Hay.2.], 207–396.

 

8. A babilóni fogság (Vér Ádám – ápr. 11.).

Kötelező olvasmány:

– Karasszon I., Izrael története, 2009  (ld. fent), 113–142.

– Komoróczy G., „A babilóni fogság”, in: Uő. Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Budapest: Osiris, 1995 [29.Kom.2./3.], 210–278.

 

IV. A Második Templom kora

9. A perzsa kor (i. e. 539–333) (Vér Ádám – ápr. 18.)

Kötelező olvasmány:

– J. M. Miller – J. H. Hayes, Az ókori Izrael és Júda története (ford. Erdős Á.). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003 (Studia Orientalia 3) [61.2.Hay.2.], 417–453.

10. A hellénisztikus királyságok kora (Vér Ádám – ápr. 25.)

Kötelező olvasmány:

– P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest. London – New York, 2003 [61.2.3.Sch.7.], 1–44.

– Komoróczy G., „Judea története a hellénisztikus korban” (kézirat) (http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf) vonatkozó részei

11. A hasmóneusok (Vér Ádám – május 2.)

Kötelező olvasmány:

– P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest. London – New York, 2003 [61.2.3.Sch.7.], 44–78.

– Komoróczy G., „Judea története a hellénisztikus korban” (http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf) vonatkozó részei

12. A római fennhatóság és a zsidó háború (Vér Ádám – máj. 9.)

Kötelező olvasmány:

– P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest. London – New York, 2003 [61.2.3.Sch.7.], 81–130.

– Komoróczy G., „Judea története a hellénisztikus korban” (http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf) vonatkozó részei

– Karasszon I., Izrael története, 2009 (ld. fent), 204–210.

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _