Oktató: Komoróczy Szonja Ráhel
_ _
Oktató 2 (ha van): Bányai Viktória
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Zsidó vallás és kultúra 1.
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Jewish Religion and Culture 1.
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: K 12-13:30
_ _
Óra helyszíne: F 234
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-221
_ _
További kurzuskód: BBN-VAL11-131
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-611
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja:

A kurzus két féléve során a diákok megismerkednek a zsidó vallás alapjaival: a hétköznapok és az ünnepek törvényeivel, szokásaival. A kurzus célja az elméleti tudás megszerzésén túl az, hogy a diákok a zsidóságot mint élő hagyományt. Az első félévben általános fogalmakkal, a kósersággal és az egyes életszakaszok ünnepeivel fogunk foglalkozni, a második félévben pedig a szombatot, a naptári év ünnepeit vesszük végig, azok szokásaival, forrásaival. 

A kurzus tematikája:

*  A zsidó naptár: évek, hónapok, hetek, napok, szombat és ünnepek

*  Jiddiskejt: fogalmak; források; halakha - minhag

*  Közösségi élet és intézmények

*  Mindennapi élet

*  Kóser / tréfli

*  Zsidó életút: gyerekkor, felnőttkor, halál

*  Tóraolvasás

A jegyszerzés feltételei:

Az óra előadás, az órákon való részvétel erősen ajánlott. A félév végén írásbeli vizsga lesz, a vizsga anyagát az órákon elhangzott anyag képezi: az átvett tematikákban a zsidó vallási fogalmak, szabályok ismerét kéri majd számon. A vizsga eredménye a félév végi érdemjegy 60%-át teszi ki.

A maradék 40%-ot a félév során leadott élménybeszámolók teszik ki.

Az órák látogatásán kívül kötelező az őszi ünnepek során legalább háromszor zsinagógába menni imára, más-más helyre, leglaább az egyik alkalommal délelőtti imára. Ennek tapasztalatairól irányított kérdések alapján összesen egy rövid beszámolót kell készíteni (max. 2 oldal, Times New Roman, 12-es betűtípus, 3 cm margó, 1.5-es sorköz). A dolgozat beadási határideje: november 7, kedd 12. Ez a dolgozat az érdemjegy 20%-át teszi ki.

A félév során el kell olvasni legalább két zsidó témájú regényt, és erről olvasónaplót leadni (max. 2 oldal, formai követelmények mint fent). Leadási határidő: december 15. péntek, 12 óra. Ez a dolgozat az érdemjegy 20%-át teszi ki. Ajánlott regények lentebb találhatók - aki mást szeretne olvasni, az előre egyeztessen a tanárokkal.

Kötelező irodalom:  (az alábbi könyvek közül legalább az egyikből a releváns fejezetek):

Donin, Hayim Halevy, Zsidónak lenni... (Interart Studio, 1991)

Komoróczy Géza (ed.), A zsidó Budapest: Emlékek, szertartások, történelem, 2 vols. (Hungaria Judaica; Budapest: Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995)

Lau, Israel Meir, A zsidó élet törvényei (Jerusalem: Machon Massoret Yeshivat Hayye Moshe, 1994)

Oláh János, Judaisztika (Budapest: Bookmaker, 2005)

Ajánlott irodalom: (kézikönyv-szerűen)

Encyclopaedia Judaica, 16 vols. (Jerusalem: Encyclopaedia Judaica, 1972)

Chill, Abraham, The Minhagim: The Customs and Ceremonies of Judaism, Their Origins and Rationale (New York: Sepher Hermon Press, 1979)

Klein, Isaac, A Guide to Jewish Religious Practice (New York: JTS, 1992)

Ujvári Péter (ed.), Magyar zsidó lexikon (Budapest: Magyar zsidó lexikon, 1929)

Ajánlott regények:

Kemelman, Harry, A rabbi... sorozat könyvei közül az egyik (Budapest: Konkrét, 2007-2010)

Potok, Chaim, A kiválasztott (Budapest: Ulpius, 2001)

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _