Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van): Komoróczy Szonja Ráhel
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Peszah Haggada
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: The Passover Haggadah
_ _
Szemeszter: 2016/17 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Csütörtök 8:30-10:00
_ _
Óra helyszíne: F. ép. 233.
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-340.1
_ _
További kurzuskód: BBV-101.64
_ _
További kurzuskód: BBN-VAL11-131:6, BBN-BIB-692
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Pészah az egyik legismertebb zsidó ünnep, amelynek csúcspontja a széder. Ennek keretében felolvassák a Haggadát, az egyiptomi kivonulás rabbinikus feldolgozását.

A kurzus során számos nézőpontból közelítjük meg a Haggadát, és ezáltal a zsidó vallás, kultúra és történelem legkülönbözőbb aspektusait is érintjük. A szöveget természetesen el kell helyezni az ünnep kontextusában, amelynek bibliai, halakhikus (vallásjogi), teológiai, történeti és kulturális vonatkozásai is vannak. Vizsgálni fogjuk a szöveg történetét, forrásait, rétegeit, struktúráját is, az ókortól kezdve a posztmodernig. A filológiai, exegetikai és irodalmi megközelítések mellett a kéziratos és nyomtatott haggadák lehetővé teszik a művészettörténeti megközelítést is, míg a széderest családi jellege a pedagógiai-pszichológiait. A kurzus célja tehát nem csupán a Haggada elemzése, hanem a zsidó vallás komplexitásának bemutatása, és ízelítő nyújtása a hebraisztika-judaisztika módszertani sokféleségéből is.

A félév ötvözi az előadás műfaját a szemináriumi jelleggel. A félév elején közösen „megülünk” egy széderestet, a többi órán részben előadást tartunk, részben pedig elvárjuk a hallgatók aktív részvételét, alkalmanként az előzetesen feladott olvasmányokból történő felkészülést.

A félévvégi írásbeli vizsga mellett a hallgatóknak egy rövidebb szemináriumi dolgozatot is be kell adniuk előre egyeztetett témából. Erősen javasolt már október során az oktatókkal a témaegyeztetést megkezdeni. A dolgozat témájában november 1-jéig minden hallgatónak egy féloldalas tervet kell írásban benyújtania, majd a 60-80%-os készültségi állapotban lévő dolgozatot 10 percben prezentálnia a félév utolsó óráin. Az ekkor kapott visszajelzéseket a hallgatóknak fel kell használniuk, amikor a vizsgaidőszakban elkészítik a dolgozat végső verzióját.

A jegyszerzés feltételei:

A jegyszerzés előfeltétele az órákon való aktív részvétel, illetve szemináriumi dolgozat féloldalas írásbeli tervének leadása november 1-jéig, valamint a dolgozat anyagának prezentálása tíz percben a félév végéig. Az érdemjegy a következő három komponensből tevődik össze:

Órai munka (20%), ezen belül az alkalmi feladatok és a prezentáció minősége is.

Beadandó szemináriumi dolgozat (40%).

Írásbeli vizsga a félév végén (40%).

Előzetes tematika:

1. Bevezetés

2. Szimulált széderest

3. Peszah, széder, Haggada: tórai források

4. Széderek a Tórától az Újszövetségig

5. Széder a tannák korában (i.sz. 2-3. század): a Haggada magja

6. Illusztrált haggadák

7. A négy kérdés: a széder mint pedagógiai eszköz

8. Magid: a midrás mint bibliaértelmezés

9. Hallel, bencsolás, középkori dalok a Haggada végén

10. Strukturális elemzés

11. A Haggada irodalmi megközelítésben

12. Széder a posztmodern és post-denominational korban

13. Összefoglalás

Kurzus leírása angolul:  
* *

The course introduces the Passover Haggadah, including its historical and religious background, and its various layers. It also presents how the text and its context can be approached from various angles (literary perspectives, art history, pedagogy, exegesis, etc.), from Biblical times to our postmodern and post-denominational world.

_ _
Kreditpont? 3
_ _