Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Válogatott fejezetek Exodus könyvéből
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical text: Selected chapters from the book of Exodus
_ _
Szemeszter: 2015/16 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Hétfő 12.00–13.30
_ _
Óra helyszíne: F.232 (folyóiratolvasó)
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-205.19
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-704.1
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A rabbinikus irodalom valahol mindig bibliaértelmezés – ennek az állításnak a szemléltetése határozza meg a félévet. A kurzus során válogatott fejezeteket olvasunk Exodus könyvéből, amelyek mellé a késő-antik és középkori zsidó irodalomból szemezgetünk részleteket.

Az órák két nagy egységből állnak majd. Először a hallgatók elolvassák és lefordítják az általuk előre kipreparált bibliai fejezetet, és közben megbeszéljük a felmerülő nyelvi, nyelvtani jelenségeket is. Majd áttérünk az éppen feldolgozott fejezethez kapcsolódó késő-ókori vagy középkori szöveg(ek)re. Ezeket a hallgatók magyar vagy angol fordításban előre megkapják, viszont ha annak az eredeti nyelve héber, akkor a héber szövegből is dolgozunk órán. Megvitatjuk a tórai és a biblia utáni szöveg kapcsolatát, ezáltal betekintést nyújtva a hallgatóknak a héber nyelvű/zsidó irodalomtörténet néhány műfajába és a legfontosabb művekbe. Eközben a hallgatók megismerkednek a rabbinikus és középkori héber nyelv jellegzetességeivel és néhány híres rabbi gondolkodásmódjával is.

A félév során hat alkalommal rövid szódolgozatot írunk az óra elején az előző két órára feladott bibliai fejezetek szóanyagából. A hat alkalomból egy passzolható, avagy a legjobb öt eredmény számít. A félév végi vizsgára a hallgatóknak (előképzettségtől függően) 16-18 tórai fejezetből kell felkészülniük, vagyis az órán feldolgozott fejezetek mellé még – a félév vége felé személyre szabottan egyeztetendő – néhány további fejezetet önállóan fel kell majd dolgozniuk. A rabbinikus szövegeket pedig egy közösen szerkesztett blog formájában fogják a hallgatók feldolgozni.

Az értékelés tehát a következő összetevőkből adódik majd össze:
    – Felkészülés az órákra és órai munka (15%).
    – Szódolgozatok (5×4% = 20%).
    – Aktív részvétel a blog-projektben (rabbinikus szövegek) (25%).
    – Kurzusvégi vizsga (bibliai szövegek) (40%).

A jegyszerzés minimális előfeltételei: 70%-os órai jelenlét, minimum 3 szódolgozat megírása és minimálisan 55%-os összesített eredmény a szódolgozatokon.

A félév tervezett menete:

1. Exod. 1.
Josephus Flavius: A zsidók története (Judaiké Archaiologia) II,9.
(Ford. Révay József, Európa Könyvkiadó: Budapest, 1980, pp. 43--49).

2. Exod. 2.
Rasi, ad Exod. 2:1-5.

3. Exod. 3.
Tanakh Ram, Exod. 3.

4. Exod. 4.
Abraham ibn Ezra, Hosszú kommentár, Exod. 4:19.
Nahmanides, ad Exod. 4:19.

5. Exod. 12.
Mekhilta (t.b.a.).
Sforno, ad. Exod. 12:2.
Abraham ibn Ezra, Hosszú kommentár, Exod. 12:2.

6. Exod. 13.
Peszahi Haggada, Négy fiú.
Peszahi Haggada, „Be-khol dor va-dor…”
Talmud Jerusalmi, Peszahim 10, 37d.

7. Exod. 15.
Peszahi Haggada, „Rabbi Joszé Ha-Gelili omer: Minnajin atta omer…”

8. Exod. 20.
Juda Halevi, Kuzari 1:19-27.
Misna, Sabbat 7:2.
Maimonides, Misne Tora, Hilkhot Sabbat 1:1.
Maimonides, Misne Tora, Hilkhot Sabbat 12:1.

9. Exod. 35.
Anan ben David, Széfer ha-Micvot 
(L. Nemoy: Karaite Anthology, Yale Univ. Press: New Haven, 1952 [1980], [73.2.Nem.1.], a szombatról: pp. 17-18).
Abraham ibn Ezra, Hosszú kommentár, nyitó vers Ex. 35-höz.
Abraham ibn Ezra, Rövid kommentár, ad. Ex. 35:3.

10. Exod. 21–22.
Misna BK 1:1-4.
Bavli BK 60a.

11. Exod. 30.
Széfer Hinukh 105.
Sulhan arukh O.H. 685.
Kiccur Sulhan arukh 140.

12. Exod. 33.
Maimonides: A tévelygők útmutatója I:54
(Ford. Klein Mór, Pápa, 1878; Logos Kiadó: Budapest, 1997, pp. 236--245).

13. Exod. 34.
Jom kippuri Neila, például Sámson fohásza (Chabad), pp. 405-406.

Szakirodalom: A bibliai szövegeket a Biblia Hebraica Stutgartensiából (BHS) fogjuk olvasni. Preparációhoz a standard bibliai héber szótárakat (például BDB, KB) lehet használni. A rabbinikus szövegeket az oktató folyamatosan bocsátja a hallgatók rendelkezésére.

További információ a kurzus folyamatosan alakuló honlapján: http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Exod/.

Kurzus leírása angolul:  
* *

Rabbinic literature is to some extent always biblical exegesis – illustrating this claim will be the main goal of the course. During the semester, we shall read selected chapters from the Book of Exodus, each of which will be complemented by one or a few extracts from the late antique and medieval Jewish literature. By discussing their connections, students will get a taste of various genres and books of the Hebrew/Jewish literature, their language and their authors’ ways of thinking.

Students will be expected to prepare the Hebrew texts from Exodus, and to read the later sources (in English or Hungarian translation, although the Hebrew original will also be provided, wherever applicable). There will also be quick Biblical vocabulary tests. By the final oral exam, students will also have independently prepared a few more Biblical chapters beside those read and discussed in class. Moreover, they will jointly write a blog on the rabbinic/post-biblical sources.

_ _
Kreditpont? 2
_ _